42% گز پسته ای کرمانی
March 13, 2020
40% گز پسته معراج
March 13, 2020
Show all

گز پسته ای کرمانی %38

$19.99

Category:
Description

گز لقمه 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

Additional information
Weight .4 kg
Dimensions 30 × 20 × 5 cm